Aluminium ett grundämne

Grundämnet aluminium har atomnummer 13 är en lättmetall och är den allra vanligast förekommande metallen i jordskorpan. Utöver detta är aluminium också det tredje vanligaste grundämnet näst efter kisel och syre. Aluminium utgör ungefär 8 % av vikten av jordskorpan, men i dess metalliska form är den alltför reaktiv för att kunna förekomma i naturen. Istället finns den i över 270 olika mineraler. Bauxit är den främsta källan till aluminium.

Ett företag som arbetar med aluminium är profilgruppen.se De tillverkar bland annat aluminiumprofiler.