Kategori: bergvärme

  • Vad är bergvärme?

    Bergvärme är en form av uppvärmningsenergi som utvinns ur grundvattnet i berggrunden. Ett alltmer vanligt sätt att värma hushållen idag. En vanlig anläggning för uppvärmning av enfamiljshus består av ett, eller flera, 90-200 meter borrade djupa hål ner i berget. Vi tar upp en säker källa av bergvärme i stockholm, energipartner i grund. Fakta – […]