Dränering i Finspång, inte vid murar men vid husgrunder


Lite märkligt att skriva en blogg om dränering här men man kan ju se husgrunden som en sorts underjordisk mur ;-). Ett par i Finspång har precis dränerat om huset och de stensatte en bit ut runt huset. Det är mycket viktigt att man ser till att huset man bor i är dränerat. Dränering innebär att man lägger ner fuktskydd för att hålla betongplattan eller källarväggen fri från fukt. Man ser till att regnvatten leds bort från huset med hjälp av dräneringsrör. Vattnet ska ledas till kommunens dagvattenledning eller en brunn. Det ska även på grovt grus eller makadam för att vatten och fukt snabbt snabbt ska ledas bort. Om man ska göra dränering vid en betongplatta eller krypgrund behövs dräneringsrör och makadam. Här kan du få hjälp med dränering i Finspång. Mark & Utemiljö AB finns i Finspång och hjälper dig gärna.

Markskivor skyddar källarväggar mot fukt de isolerar också källaren. Det finns också speciella plastmattor som hjälper till att skydda mot fukt, som till exempel platonmatta. Källarväggen kan också tjäras men det är inte så vanligt nu för tiden. Dränering behövs för alla typer av husgrunder. Hur man dränerar beror på vad det är för husgrund och vilken mark huset står på.

Lerjord kan vara ett problem då den håller fukt kvar längre i marken. Husgrunden får då stå ut med mycket fuktigare förhållanden än om det varit tex grus. Grus underlättar för regnvattnet att rinna undan mycket snabbare. Man ska helst inte ha rabatter precis invid husgrunden. Regnvatten som rinner ner genom ett stuprör måste ledas bort från huset. Vissa kommuner tillåter inte att regnvatten leds ut i den kommunala dagvattenledningen. Då får man istället ordna med en infiltration i marken.