Energiförbrukning för en gravsten

En student vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling i Alnarp, skrev 2010 en C-uppsats där hon behandlade energianalys av gravstenstillverkning. I just denna studie valde hon inte att skriva om en gravsten från liljengren.se i Göteborg, utan höll sig i Skåneregionen. I sin uppsats belyser hon såväl olika bearbetningar av gravstenar såsom handhuggen gravsten, helpolerad gravsten, gravsten med ena sidan polerad samt återanvänd gravsten. Sedan har hon även jämfört tillverkningen mellan Sverige och Kina och lagt till transport som energipåslag. Att detta påverkar energiförbrukningen förstår vi alla, men i vilken utsträckning? Och hur stor skillnad är det mellan de fyra undersökta formerna av gravsten? Uppsatsen är väl värd att läsa.