Plattor


Frilagda plattor

Att en betongplatta är frilagd betyder enkelt förklarar att gruset i plattan tvättats fram för att synas. Det är inte ovanligt att man även valt att använda grus av en ”snyggare” typ t.ex. marmorkross för att ge plattan ett exklusivare utseende. Frilagda plattor finns i flera olika storlekar.

400 x 400 (mm)

500 x 500 (mm)

Det finns många olika fabrikat men 400 x 400 (mm) är vanligast förekommande.

Släta plattor

Det finns släta betongplattor i väldigt många olika storlekar.

300 x 300 (mm)

350 x 350 (mm)

400 x 400 (mm)

500 x 500 (mm)

700 x 700 (mm)

Bara för att nämna några och dessa finns i vissa fall i ett stort antal tjocklekar och även som halvplattor.

Strukturerade plattor

Betongplattor med olika typer av präglade möster.